Om Norge

Norge vårt grannland i väst är mycket mer än bara lusekoftor och torsk. Det är ett av de allra rikaste länderna i världen, vlket är ett resultat av de enorma gas- och oljetillgångarna man har.

Mer än bara lusekoftor

Norge blev självständigt 1905 då unionen med Sverige upplöstes. Vilket förklarar de stora likheterna i språket även om man kanske får tänka efter lite innan man förstår vad alfakrull och avis betyder. En stor kontrast mot det svenska samhället är välfärd och i sin tur lönerna som kan vara uppåt det dubbla som betalas ut i Sverige.

Det är olje- och gassektorn som varit väldigt viktig för den blomstrande norska ekonomin då den står för knappt 50 % av landets ekonomi. För att sätta det i ett sammanhang så är Norge världens tredje största exportör av gas efter Ryssland och Kanada vars yta är flertalet många gånger större än Norges.

Stora rikedomar har bidragit till att landets kapacitetsutnyttjande är mycket högt. Norge har en arbetslöshet på 2,5 vilket är långt under snittet för EU. Bristen på arbetskraft har under framförallt 2000-talet bidragit till löneökningar som ligger på 30-50% över konkurrerande länder, exempelvis Sverige.

Inte bara snö och slask

Norge som utgör den västra delen av Skandinavien sträcker med stora fjordar och tusentals öar ut sig över 2500 km. Landet gränsar till Sverige, Finland och även Ryssland. Västerut och söderöver har man Norska havet, Nordsjön och Skagerak. Till norr har man Barents hav med dess otroliga fiske.

Landet har ett varmare klimat, framförallt längs kusten, men även mer nederbörd än andra länder på samma klimat på grund av att golfströmmen för med sig varmt vatten ifrån väster. Längst upp i norr råder ett subarktiskt klimat under största delen av året.

På grund av sin höga latitud så går solen aldrig riktigt ner i de nordligaste delarna av landet under perioden från maj till slutet av juli. Å andra sidan går solen i princip aldrig upp annat än för korta stunder från november till slutet av januari. Resten av landet har upp till 20 timmars dagsljus per dag under denna period.

Vem styr vad

Norge är en konstitutionell monarki med ett parlament som utser regeringen. Uppgifterna för statschefen är liksom i Sverige främst ceremoniella när det kommer till politiken. Grundlagen från 1814 ger statschefen rätten att självständigt utnämna sin regering, men sedan 1884 måste statschefen ha stöd i Stortinget, dvs. det norska parlamentet.

Stortinget består av 169 ledamöter från 19 regioner. Val sker var fjärde år. Odelstinget och Lagstinget är de två kamrarna som stortinget består av med skilda uppgifter . Odelstinget väcker åtal i riksrätt och behandlar lagförslag i en första läsning, utgör Lagtinget riksrättens domarnämnd och bekräftar Odelstingets lagförslag i en andra läsning.

Vilka är norrmännen?

Norge har cirka 4 740 000 invånare varav en och en halv miljon av dessa är bosatta i Oslo med omnejd. Större delen av befolkningen är nordisk eller av nordgermanskt ursprung. 7,3 % av dessa är invandrare från Polen, Pakistan och Sverige.

Norska är det officiella språket som används i Norge, det består av två skriftvarianter bokmål och nynorsk. Ungefär 95 % av Norges befolkning talar norska som modersmål. Utöver norska finns det sex stycken officiella minoritetsspråk: romani (i Sverige kallat svensk romani), romanes ( i Sverige kallat romani) nordsamiska, sydsamiska, kvänska, lulesamiska.

Fylken

Norge är indelat i 19 fylken vilka är förvaltningsområden i Norge(motsvarar länet i Sverige). Fylken indelas i sin tur i kommuner.

 • Akershus
 • Aust-Agder
 • Buskerud
 • Finnmark
 • Hedmark
 • Hordaland
 • Møre og Romsdal
 • Nordland
 • Nord-Trøndelag
 • Oppland
 • Oslo
 • Rogaland
 • Sogn og Fjordane
 • Sør-Trøndelag
 • Telemark
 • Troms
 • Vest-Agder
 • Vestfold
 • Østfold