Innan du åker

Sjukpenning och socialförsäkring

Tag kontakt med Försäkringskassan i god tid innan du resar då det tar upp till 4 veckor att upparbeta sjukpenningsrättigheterna som behövs i Norge. Det är alltid viktigt att meddela försäkringskassan innan man reser till ett annat EU/EES- land för att arbete. Detta är viktigt om du skulle insjukna då har du rätt att sammanlägga socialförsäkringstid från Sverige.

Vid arbete i både Norge och Sverige samtidigt gäller dock speciella regler kring socialförsäkringen och det kan skilja sig från fall till fall, så för att få ackurat information kontakta försäkringskassan i din stad.

Staten står för ersättning vid arbetslöhet

Kontakta även din a-kassa och fackförening om du är medlem. Vissa a-kassor vill att man begär urträde direkt när man börjar arbeta i Norge medans vissa vill att man väntar upp till 8 veckor. Det är därför väldigt viktigt att ta kontakt med din a-kassa innan du begär dig till Norge.

Välfärdssystemet i Norge skiljer sig ifrån det vi har i Sverige då man i Norge inte har några a-kassor, det är istället staten som står för utbetalning av ersättning vid arbetslöshet.

8% av bruttolönen (trygdeavgift) hjälper till att finansiera dessa utbetalningar. Trygdeavgiften är obligatorisk och består av både socialförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring. Denna avgift ligger till grund för om du kan söka svensk a-kassa då du återvänder till Sverige. Ansökan sker hos norska arbetsförmedlingsens kontor (EES). Man ansöker om attest E-301.

Den norska arbetsgivaren ska anmäla dig i register hos det närmsta Trygdekontoret (norska motsvarigheten på Försäkringskassan) inom 2 veckor.

Arbetslös i Sverige

Är du arbetslös så måste du meddela arbetsförmedlingen om du blir anställd i Norge.

Norskt personnummer och bankkonto

För att ha möjlighet att komma in i systemet och öppna ett bankkonto i Norge krävs det ett norskt personnummer, detta går att ansöka om på det lokala Likningskontoret (Norska motsvarigheten till Skattekontoret). Personnummer går även under betekningen D-nr och är 11 siffror långt. Det är viktigt att ha med ett giltigt pass vid ansökan. Ett substitut till passet är annars ett stämplat personbevis tillsammans med något annat leg med foto.

Det D-nr du får gäller livet ut.

Du kan samtidigt ansöka om ett skattekort som ska föras vidare till din arbetsgivare, sker inte detta blir arbetsgivaren tvungen att dra 50% skatt på din lön.

Meddela ditt skattekontor

Tag kontakt med ditt lokala Skattekontor innan du beger dig av då vissa Skattekontor vill bli meddelade innan man åker utomlands för att arbeta. Rutinerna skiljer sig mycket från kontor till kontor så det är viktigt att ta kontakt med just det kontor som finns närmast dig.

Folkbokföring inte nödvändigt

Att folkbokföra sig i Norge är inte nödvändigt för att arbeta där. Man har fortfarande möjlighet att vara skriven i Sverige men ha boendeaddress i Norge. Det kan dock vara fler variabler som spelar in om det är lönt att vara folkbokförd ex. hur ofta man återvänder till Sverige osv.

Få det på papper

För att underlätta om något problem skulle uppstår är det viktigt att få ett skriftligt arbetsavtal av din arbetsgivare. Samt all dokumentation som berör ditt jobb eller din vistelse i Norge.

Det är inte nödvändigt att tillhöra ett Fackförbund i Norge men det kan vara bra om de erbjuder någon typ av försäkring som är attraktiv. Självklart kan ett fackförbund även stå till hjälp om det blir problem med arbetsgivaren.

Kollektivavtalen som vi har i Sverige skiljer sig från det i Norge på så sätt att du som person inte är försäkrad från och till jobbet som vi är i Sverige, det är då det kan vara bra att vara med i ett fackförbund som erbjuder en sådan försäkring. Annars är alternativet att man kontaktar ett norskt försäkringsbolag och helt enkelt tecknar en vanlig försäkring som gäller till och från jobbet bland annat.Saknas en facklig representant på arbetsplatsen så kan man kontakta Fellesförbundet www.fellesforbundet.no